Zaupate lahko le redno vzdrževanemu in umerjenemu merilnemu instrumentu

Izognite se neustreznim meritvam ali poškodbam merilne opreme in s tem povezanimi nepotrebnimi stroški. Poskrbite, da je merska oprema redno vzdrževana in umerjena. Pri izbiri izvajalca servisnih storitev in umerjanja vaše opreme naj vas vodita kakovost in hitrost, ne pa zgolj cena opravljene storitve. Na dolgi rok bo to za vas najugodneje!

Zakaj je pomembno redno servisiranje in umerjanje geodetskih in gradbenih merilnih instrumentov?

Vsakdo bolj ali manj redno opravlja redne servise na avtomobilu ali gradbenem stroju v predpisanih intervalih, nadgradi računalnik ali tablico na zadnjo različico programske opreme. Razlog za redno vzdrževanje je želja po optimalnem delovanju opreme, pogoj za uveljavljanje garancije, lahko pa tudi potreba po skladnosti z zakonodajo. Enako velja za merilne instrumente.

Redno servisiranje in umerjanje merilnih instrumentov uporabnikom zagotavlja brezhibno, zanesljivo in točno delovanje. Hkrati pa zagotavlja sledljivost stanja instrumenta skozi celotno življenjsko obdobje. Pri umerjanju se opravi množica različnih meritev, ki so skrbno analizirane in shranjene v servisno knjigo instrumenta. Zamenjava poškodovanih ali obrabljenih delov, mazanje gibljivih delov, zamenjava tesnil, ali nadgradnja programske opreme so nujni za dolgoročno in brezhibno delovanje. Saj vendar instrument kupite za vrsto let, ves ta čas pa se želite nanj popolnoma zanesti!

Kako pogosto je potrebno servisirati in umerjati instrumente?

Na pogostost rednega servisiranja in umerjanja vpliva več dejavnikov. Na eni strani so to priporočila proizvajalcev, zakonodaja s predpisanimi intervali umerjanja ter namen uporabe instrumenta, na drugi strani pa intenzivnost uporabe in rokovanje z instrumentom.

Instrumenti se uporabljajo v težkih terenskih pogojih (ekstremne temperature, velike temperaturne razlike, prah, vlaga, dež in sneg), in so pogosto deležni grobega rokovanja ter raznih poškodb. Na obrabo in poškodbe vpliva veliko dejavnikov, na katere ima uporabnik neposreden vpliv. Pogosta je tudi uporaba neustreznega pribora (stativ za postavitev, neoriginalne in slabo vzdrževane baterije, neprimerni pomnilniški mediji...), kar prav tako vpliva na zanesljivost delovanja in točnost instrumenta.

Glavno vlogo pri odločitvi za ponovno umerjanje ima torej uporabnik sam, saj le on ve, kaj se z instrumentom dogaja. Padec, udarec ali nepravilna uporaba instrumenta lahko že po nekaj urah ali dneh uporabe privede do pogreškov in posledično do napačnih odločitev, na primer napačno določen padec, napačno zakoličena sidra...

Pogostost rednih servisov in umerjanj ni le nek nelogičen in tog predpis, ampak je predvsem zavedanje uporabnika o zgoraj naštetih dejavnikih in njegova želja po kakovostnem in hitro opravljenem delu.

Točnost, natančnost in zanesljivost, torej kakovost meritev pa ni samoumevna niti pri novih instrumentih. Nov instrument ni nujno umerjen oz. točen, saj lahko nanj vpliva veliko dejavnikov, kot so transport, tresljaji ter velike temperaturne razlike. Preden kupec dobi instrument v uporabo, mora biti le-ta obvezno pregledan, po potrebi umerjen in testiran, da je zagotovljeno ustrezno delovanje. Enako pa velja tudi za pribor, ki se uporablja skupaj z instrumentom.

V našem servisu se dobro zavedamo, da uporabnik v času servisa ali umerjanja instrumenta ostane brez pomembnega orodja za opravljanje svojih storitev. Zato priporočamo, da za redni servis in umerjanje predhodno rezervirate termin, saj se tako doseže optimalen čas popravila. Vedno stremimo k temu, da je redni servis opravljen v dnevu ali dveh, saj vemo, kako pomembno je, da ste pri vašem delu čim prej ponovno operativni. Nenazadnje je to tudi vaša konkurenčna prednost. Da vaše meritve in vaše delo nemoteno teče tudi v času servisa, omogočamo tudi izposojo nadomestnega instrumenta.

Vaš kompetenten serviser merilne opreme

Popravila in umerjanja instrumentov lahko pooblaščeni serviser opravlja šele, ko opravi izobraževanje v servisnem centru pri proizvajalcu (Leica Geosystems, geo-Fennel).

S šolanjem serviser pridobi teoretična in praktična znanja. Serviser (hkrati pa tudi servisni center) pridobi servisni certifikat za vsako družino instrumentov posebej. Šele s tem pridobi možnost nakupa servisnega orodja in navodil ter servisne programske opreme. Večina servisnih orodij ima predpisane roke rednih kalibracij. Opravijo jih akreditirani kalibracijski laboratoriji (na primer SIQ, Sistemska tehnika, Leica Geosystems), po internih predpisih proizvajalca in standarda ISO 17025. Redno se z novostmi dopolnjujejo tudi servisna navodila in se nadgrajuje servisna programska oprema.

Merski instrumenti so kompleksna kombinacija mehanskih, optičnih in elektronskih komponent. Za varnost pri rokovanju z elektronskimi komponentami je zelo pomembna elektrostatična zaščita servisnih mest (ESD – Electrostatic Discharge), ki preprečuje poškodbe na električnih vezjih ali celo uničenje le-teh. Neposredno rokovanje z elektronskimi komponentami, drgnjenje materialov, hoja in številne druge aktivnosti lahko povzročijo kopičenje električnega naboja in posledično sprostitev več 100 V ali 1000 V statične napetosti, kar lahko povzroči nepravilno delovanje ali uničenje elektronskih komponent. Servisno mesto mora biti zaščiteno z namiznimi in talnimi ESD podlogami, serviser pa mora uporabljati tudi zapestnico in nositi posebno obutev za  razelektritev lastnega telesa. Seveda morajo elektrostatični zaščiti ustrezati tudi vsa uporabljena orodja.

Poleg vseh zahtev in servisnih postopkov, ki jih je potrebno izvestipri servisiranju in umerjanju, da se lahko uporabniku izdatočen in zanesljiv instrument terservisni certifikat instrumenta, je potrebno redno obnavljati tudi certifikat kakovosti ISO 9001 ter opravljati interne preglede servisnega centra s strani proizvajalca (t.i. audit). Slednji zajema celoten pregled vseh sklopov servisa: opravljena servisna izobraževanja, predpisane kontrole servisnega orodja, ustreznost ESD zaščite, revizije servisnih navodil, urejenost prostorov in še mnogo drugega. Z uspešno opravljenim pregledom se pridobi certifikat pooblaščenega servisnega centra, ki ga je potrebno periodično obnavljati. Status pooblaščenega servisa se tako ohrani le, če sta uspešno opravljena oba pregleda.

Kakovosten servis danes zajema mnogo več kot samo popravilo instrumenta. Aktivna skrb za uporabnike se začne, ko se uporabnik odloči za nakup instrumenta. V podjetju Geoservis, d.o.o. vam za izbiro optimalnega merilnega instrumenta, ki bo ustrezal vašim zahtevam, vaši aplikaciji in vašemu proračunu, nudimo strokovno svetovanje pred nakupom. Pri dobavi kompleksnejših instrumentov opravimo tudi šolanje in nudimo tehnično pomoč skozi celotno obdobje uporabe instrumenta.