Natančno in hitro lociranje podzemnih vodov

Pri gradbenih izkopih pogosto naletite na različne podzemne vode (plinska, elektro, in druga inštalacija, telekomunikacijski vodi, kanalizacijske in vodovodne cevi ...), ki bi jih lahko v času izkopov poškodovali in s tem ogrožali sebe kot izvajalca, si povzročali nepotrebne visoke stroške in zakasnitve na projektih (popravilo poškodovane inštalacije) in plačevali še odškodnino uporabnikom poškodovane inštalacije (npr. električni mrk zaradi pretrganih kablov).

Kadar imate opravka s strojnimi gradbenimi izkopi, je pred pričetkom del priporočljivo preveriti, ali so na vašem delovišču podzemni vodi in inštalacije. S pomočjo sistema za iskanje jih predhodno locirate in označite njihovo traso ter se tako izognete nepričakovanim težavam ter zagotovite varnost delavcev. Neuporaba sistema za iskanje podzemnih vodov in inštalacij vas lahko namreč drago stane.

Nevarnosti, ki prežijo na vas

Nepotrebna izguba časa

Zaradi nepoznavanja terena in lokacije morebitnih podzemnih vodov izvajate strojni izkop bistveno počasneje, kar pomeni, da porabite za isto delo mnogo več časa. Pred pričetkom del uporabite lokator in privarčujte na času in denarju.

Nepredvideni dodatni stroški

Preden pričnete z izkopi, preverite, ali se na tem mestu nahajajo morebitni podzemni vodi in se izognite morebitnim poškodbam inštalacije ter nepotrebnim visokim stroškov popravila, kakor tudi stroškom uporabnikov poškodovane instalacije (npr. poškodovana vodovodna cev, telekomunikacijski kabel...).

Nevarnost pri delu

Vsako leto se številni gradbeni in komunalni delavci poškodujejo zaradi nepazljivosti pri izvajanju strojnih ali ročnih zemeljskih del in posledično zaradi stika s komunalnimi vodi in drugimi podzemnimi inštalacijami, kot so električni vodi, plinovod... Z uporabo sistema za lociranje vodov na gradbišču zagotovite bistveno večjo varnost delavcev.

Odškodninski zahtevki in tožbe

Poškodbe ljudi in škoda na podzemnih vodih lahko privedejo tudi do odškodninskih zahtevkov in tožb. Če danes še ne uporabljate sistema Leica DigiSystem, vas utegne to drago stati.

Varno in enostavno lociranje podzemnih vodov

Leica Geosystems kot proizvajalec dovršene merilne in laserske opreme na svetu z novimi modeli instrumentov za iskanje podzemnih vodov ponovno prestavlja mejnike na tem področju. Nov sistem z oznako XF (Extra Frequency - dodatna frekvenca) sestavljajo lokator Leica DigiCat in oddajnik Leica DigiTex ter vodnik signala Leica DigiTrace skupaj z ostalim priborom (signalne klešče, sonda, električni priključek...)

Leica DigiSystem je torej namenjen iskanju, lociranju in sledenju skoraj vseh vrst podzemnih vodov in inštalacij. Z njegovo uporabo se boste izognili vsem prej opisanim nevarnostim, vaše delo bo potekalo hitreje in imeli boste bistveno manj skrbi.

Namenjen je gradbenim in komunalnim podjetjem oziroma vsem podjetjem, ki imajo opravka s strojnimi zemeljskimi deli in vzdrževanjem podzemnih vodov. Različna napeljava na različnih globinah vam namreč onemogoča hitro in učinkovito izvajanje strojnih zemeljskih del. Vsem tem neugodnim ali celo nevarnim situacijam pa se boste z lokatorjem podzemnih vodov učinkovito izognili!

To je odlično orodje tudi za komunalna podjetja, kjer obstaja potreba po sledenju specifičnega voda na daljših razdaljah in globinah. Nov sistem Leica DigiSystem serije XF vam namreč omogoča sledenje podzemnih vodov in inštalacij ter sond do razdalje 8 km ter določanje globine voda oziroma sonde do 9,99 m. Na voljo so tudi modeli DigiCat z vgrajenim pomnilnikom in Bluetooh brezžično tehnologijo, kar vam omogoča enostaven in zanesljiv prenos podatkov v terenski računalnik za mobilno kartiranje (npr. GNSS sprejemnik). S tem se izognete nadležnemu prepisovanju rezultatov, ki generira napake.

Leica DigiSystem

Sistem Leica Digisystem sestavljajo:

  • Leica Digicat - lokator signala podzemnih vodov, ki je namenjen iskanju aktivnih vodov oziroma vodov pod napetostjo (električni, telekomunikacijski in ostali aktivni vodi)
  • Leica Digitex - oddajnik oz. generator signala za lociranje in sledenje podzemnih kovinskih vodov, ki ne oddajajo signala (javna razsvetljava, hidrant, neaktivni električni vodi …)
  • Leica Digitrace - vodnik generiranega signala omogoča lociranje in sledenje vseh nekovinskih vodov, jaškov, plastičnih, betonskih in salonitnih cevi, drenaž, kanalov…
  • ostali pribor - sonda, signalne klešče, priklop za električ- no omrežje - za lociranje in sledenje specifičnega voda, inšpekcijske kamere in za sledenje ostalih kamer (če so opremljene s sondo oz. oddajnikom).

Kje in kako uporabljati lokator

Leica DigiSystem vam omogoča več načinov delovanja, s čimer vam nudi maksimalno kontrolo pri iskanju podzemnega voda:

  • Lociranje in sledenje podzemnih inštalacij, ki oddajajo signal (elektro, KTV, telekom ...). To je t.i. »pasivno iskanje« s pomočjo lokatorja DigiCat. 
  • Lociranje in sledenje podzemnih kovinskih vodov, ki ne oddajajo signala (javna razsvetljava, hidrant., neaktivni električni vodi ...) s pomočjo oddajnika Leica DigiTex, ki ga priklopite na neaktivni vod - to je t.i. »aktivno iskanje«.
  • Lociranje in sledenje betonskih in plastičnih cevi s pomočjo vodnika Leica DigiTrace (vodnik vstavite v cev).
  • Lociranje in sledenje sonde, pritrjene na inšpekcijske kamere, in za sledenje ostalih kamer (če so opremljene s sondo oz. oddajnikom).

Lociranje podzemnih vodov z lokatorjem DigiCat je enostavno in zanesljivo. Dobro viden digitalni LCD zaslon z vgrajenim senzorjem svetlobe je odlično berljiv tako pri močni dnevni svetlobi kakor tudi v mraku. Lokator DigiCat je kompakten in lahek, s svojo obliko pa omogoča, da ga v naravnem položaju enostavno nosite tik nad tlemi. Robustna izdelava omogoča delo tudi v najtežjih pogojih, ki jih lahko pričakujete na gradbišču. DigiCat vam poleg lociranja in sledenja podzemnega voda omogoča tudi ocenitev globine voda ter njegovo smer. To je še posebej pomembno, saj si z določitvijo smeri bistveno zmanjšate območje iskanja ter čas, ki je za to potreben.

Čeprav je DigiCat močno orodje, ni nadomestek za načrte, skice in druge informacije o podzemnih instalacijah na območju, kjer izvajate gradbene posege.

Če zgoraj naštetim karakteristikam opisanega sistema dodamo še prednosti, kot so možnost rednega servisiranja in šolanje uporabnikov za uporabo instrumenta ter vso potrebno tehnično podporo, ki jo dobite s strani pooblaščenega prodajalca in certificiranega servisnega centra - podjetja Geoservis, lahko to opišemo kot popolno storitev, s katero boste zagotovo zadovoljni.

Želimo vam varno delo!